Zberite Allianz police in
pridobite do 15 % popusta

Že 2 polici prinašata popust
Seštejte svoje police in police vaše družine (življenjske in neživljenjske) ter vsi pridobite popust na neživljenjska zavarovanja!

Povlecite za ogled več

na neživljenjska zavarovanja
2 ali 3 Allianz police*
5 % popusta na premijo
4 Allianz police*
10 % popusta na premijo
5 ali več Allianz polic*
15 % na premijo

*Seštevajo se tako življenjske kot neživljenjske police. Že 1 polica šteje kot 2, če imate sklenjeno:

  • zavarovanje motornih vozil Moj avto s paketnim zavarovanjem Plus, Extra ali Max ali
  • zavarovanje zasebnega premoženja Moj dom, ki vključuje tako zavarovanje premičnin kot nepremičnin.
ekomi

Allianz globalna ocena zadovoljstva strank

4.3/5

2293 Ocene

To je povedala stranka o nas

Zadovoljstvo z obdelavo škode

Pogosto zastavljena vprašanja za Allianz Zbirnik (FAQ)

Družinski člani ste vi in vaši sorodniki, ki živijo na istem naslovu kot vi. Tako vi kot člani vaše ožje in širše družine pridobite pravico do popusta na premijo za sklenjene zavarovalne produkte neživljenjskih zavarovanj na podlagi sklenjenih polic neživljenjskih in življenjskih zavarovanj.
Ob sklepanju novega Allianz zavarovanja ali obnovi zavarovanja svojemu zavarovalnemu zastopniku sporočite, kdo so člani vaše družine. Ko vas bo v sistemu povezal v družino, se bodo Allianz police članov seštele in popust se bo obračunal.

Neživljenjska zavarovanja so premoženjska zavarovanja (npr. zavarovanje avta, doma, odgovornosti) ter nezgodna zavarovanja oseb.

Sem ne spadajo življenjska zavarovanja, kot sta naložbeno življenjsko zavarovanje Allianz Global in življenjsko zavarovanje za primer smrti Allianz Riziko.

V Allianz Zbirniku se seštevajo neživljenjske in življenjske police fizičnih oseb, sklenjenih pri Allianz Slovenija, podružnici.

Police, ki se seštevajo, morajo izpolniti enega od pogojev:

  • Zavarovalec in zavarovanec sta ista oseba ali
  • Zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba, vendar je zavarovanec z zavarovalcem povezan kot družinski član ali
  • Zavarovalec je opazovana stranka, zavarovanec pa je leasing podjetje.

Police članov družine, ki imajo sklenjeno polico pri Allianz Slovenija, podružnici, in niso evidentirane, ne bodo upoštevane pri opredelitvi višine popusta.

Popust na podlagi Allianz Zbirnika obračunamo na neživljenjska zavarovanja fizičnih oseb, kot so na primer: zavarovanje nepremičnin ter premičnin s produktom Moj dom, zavarovanje avtomobila s produktom Moj avto, zavarovanje zasebne odgovornosti, nezgodno zavarovanje oseb.

Potrebujete pomoč?

Ponujamo vam prilagojene rešitve za individualne potrebe, da vam zagotovimo najboljše možno zavarovanje za vaš primer.