Kot zavarovalnica razmišljamo o dolgoročnih rezultatih in o tem, kako lahko svet naredimo bolj odporen. Vsakodnevno pomagamo svojim strankam pri spopadanju z izzivi, kot so podnebne spremembe in naravne nesreče (potresi, požari, poplave), ter skrbimo za njihovo finančno blaginjo in stabilnost lokalnega gospodarstva.

Namen Allianza »Zavarovati vašo prihodnost« izraža razlog, zakaj obstajamo v svetu in gradimo finančno stabilno, odgovorno in zanesljivo podjetje s ciljem zmanjšati negotovost in sprožiti spremembe v pravi smeri. Da bi izpolnili svoj namen, Allianz zasleduje strateške cilje, da preseže, preoblikuje in ponovno uravnoteži. Zato je trajnostni razvoj vključen v eno temeljnih vlog Allianza – zaščito ljudi in poslovanje brez tveganja.

Samo zavarovanje vsebuje orodja za zmanjšanje vpliva podnebnih tveganj in odpornost na skrajne naravne nesreče. Ohranjanje finančne stabilnosti strank v okoliščinah naravnih nesreč je ključni dejavnik pri hitrejšem okrevanju ljudi in preprečevanju njihovega zapadanja v revščino.

Integracijo okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov, bodisi pri vlaganju finančnih naložb, zavarovančevih premijah in rezervacijah, vidimo kot pomembno za prepoznavanje, preprečevanje in odzivanje na morebitne negativne vplive, ki jih imajo naše naložbe na trajnostne dejavnike in navsezadnje na donosnost samih naložb. Verjamemo tudi, da ima integracija navedenih dejavnikov tudi viden potencial za pozitivne spremembe v obliki izboljšanja življenja ljudi, človekovih pravic, okolja in ponuja konkretnejši pristop k reševanju posledic podnebnih sprememb.

Da bi v celoti vključili okoljske, socialne in upravljavske dejavnike v vsakodnevno poslovanje, uporabljamo globalni standard upravljanja tveganj Allianz, na podlagi katerega obvladujemo tveganja znotraj celovitega postopka, ki vključuje ugotavljanje tveganj, ocenjevanje tveganj, odzivanje na tveganja in nadzorne dejavnosti, spremljanje in poročanje o tveganjih. Poleg tega nam anticipativni pristop k upravljanju tveganj omogoča, da se pravočasno odzovemo na prihajajoče izzive, da zaščitimo vas, naše stranke, in zavarujemo vašo prihodnost.

Na koncu je pomembno še poudariti, da je družba prepoznala pomen in pomembnost prilagajanja poslovanja v smeri zelenih in trajnostnih poslovnih dejavnosti, pri katerih se viri namensko uporabljajo, in bo s svojimi trajnostnimi rešitvami v prihodnosti aktivno prispevala k izboljšanju okolja in družbe kot celote.