Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Prijava škode

Pripravite osebne podatke in informacije o polici zavarovanja in izberite vrsto škode, ki jo želite prijaviti
street car collision
Prijavite škodo prek spleta ali po telefonu. Potrebujete davčno številko zavarovanca/oškodovanca in registrsko številko vozila. Številko škodnega zahtevka boste prejeli takoj.
street smartphone
Nato vam pošljemo spletno povezavo za spremljanje statusa vašega škodnega zahtevka 24 ur na dan in prek nje nam pošljete potrebno dokumentacijo. Po prejemu fotografij škode vam bomo v najkrajšem možnem času poslali poročilo o škodi.
car on a road
Sprejmite ponujeni znesek poravnave ali izberite enega od naših partnerskih servisov, kjer boste popravili vozilo.
car on a road
Po zaključku obdelave škodnega zahtevka nas ocenite ter tako pomagajte izboljšati uporabniško izkušnjo. In to je to! Uživajte v vožnji in želimo vam varno pot!
car
House
House
people
person
travel
people
ekomi

Allianz globalna ocena zadovoljstva strank

4.4/5

869 Ocene

To je povedala stranka o nas

Zadovoljstvo z obdelavo škode

Pogosta vprašanja o prijavi škode

Kaj narediti v primeru nesreče?

V primeru nesreče:

 • nudite prvo pomoč in pokličite rešilni avtomobil, če so poškodovane tudi osebe;
 • storite vse, kar je možno, da bi škodo zmanjšali ali odpravili;
 • čim hitreje se umaknite s ceste;
 • če je mogoče preprečite nastanek večje škode.

Prijavite dogodek pristojni policijski upravi.

Če to zahtevajo predpisi, posebej pa če je prišlo do hudo poškodovanih ali smrtno ponesrečenih oseb, če škoda nastane zaradi:

 • požara ali eksplozije;
 • tatvine ali vlomne tatvine, protipravnega odvzema ali razbojništva;
 • prometne nesreče, po kateri zavarovano vozilo ni sposobno za vožnjo in
 • če je bilo v tej prometni nesreči udeleženo še katero vozilo ali
 • če ne morete doseči dogovora z drugimi udeleženci nesreče,

ste dogodek dolžni prijaviti policiji takoj oziroma najkasneje v roku 24 ur od spoznanja (lahko tudi od dogodka).

Pri prijavi dogodka pristojni policijski upravi ste dolžni navesti, katere stvari so uničene, poškodovane ali so izginile pri škodnem dogodku.

Fotografirajte kraj škodnega dogodka in nastale poškodbe

Če je le možno, fotografirajte:

 • poškodbe,
 • prometne znake in
 • položaj vozila

takoj po prometni nesreči.

Ne spreminjajte stanja poškodovanih ali uničenih stvari do prihoda predstavnika Allianza, razen če je to v javnem interesu ali če je potrebno zaradi zmanjšanja škode ali preprečevanja večje škode.

Izpolnite zapisnik o nesreči (Evropsko poročilo):

če je bilo v nesreči udeleženih več vozil (poleg vašega).

Če obrazca nimate s seboj, zapišite relevantne podatke na list papirja:

 • zapišite kontaktne podatke udeležencev in prič nesreče (ime, naslov, telefon),
 • zapišite podatke o policah zavarovanja vseh udeležencev (imena zavarovalnic in številke polic),
 • zberite podpise vseh udeležencev.

Pokličite asistenco:

če potrebujete pomoč na cesti v primeru okvare ali nesreče, pokličite Allianz pomoč na poti:

 • brezplačno iz Slovenije: 080 26 56
 • klici iz tujine: +43 1 52503 6512

Klic v sili: 112

Klic v sili za pomoč policistov: 113

 

Prijavite škodo Allianzu

Škodo lahko prijavite preko spleta ali po telefonu na številko 080 25 23.

To so vaše obveznosti, ko prijavljate škodni dogodek:

Takoj, najpozneje v roku treh dni od seznanitve s škodnim dogodkom, prijavite Allianzu nastanek zavarovanega primera.

 • opis škodnega dogodka, vključno z informacijami o poškodovanih osebah, in
 • opise poškodb ali
 • opis izginitve stvari ter njihovo približno vrednost.

Dolžni ste nam dati vse podatke in dokumentacijo (npr. evropsko poročilo o prometni nesreči ali policijski zapisnik), s katero razpolagate in ki je nujna za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

Priložite fotografije poškodb in kraja nesreče, če jih imate.

Če je dogodek prijavljen policiji, ste dolžni obvestiti Allianz najpozneje v roku 24 ur od seznanitve s škodnim dogodkom in priložiti policijski zapisnik.

Pri obdelavi škode lahko Allianz zahteva tudi druge dokaze, posebej dokaz, da ste nastanek zavarovanega dogodka prijavili pristojni policijski upravi, v vseh primerih, v katerih je to obvezno (npr. policijski zapisnik).

Ko bomo registrirali vašo avtomobilsko škodo, vam bomo poslali spletno povezavo, na kateri lahko sledite svojemu škodnemu zahtevku 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Več o spletnem Statusu škode.

 

Kaj narediti v primeru škode na zasebnem premoženju?

 • storite vse, kar je v vaši moči, da zmanjšate ali odpravite škodo (ter preprečite nastanek večje škode, če je to mogoče),
 • če je potrebno, obvezno pa v primeru požara, eksplozije, kraje, vlomne kraje, razbojništva ali vandalizma, prijavite dogodek pristojni policijski postaji z natančno navedbo predmetov ki so uničeni, poškodovani ali so izginili ob nastanku škode,
 • fotografirajte mesto dogodka in nastale poškodbe, če je mogoče, takoj po nastopu škodnega dogodka,
 • ne spreminjajte stanja poškodovanih ali uničenih predmetov do prihoda predstavnika Allianz, razen če je sprememba v javnem interesu ali je potrebna zaradi zmanjšanja škode ali preprečevanja večje škode,
 • če potrebujete nujne storitve izvajalca gospodinjstvu, pokličite asistenco na brezplačni telefon Allianz Pomoč v hiši 080 26 56 in sledite navodilom,
 • v primeru kraje nemudoma prekličite kreditne kartice, vrednostne papirje in podobne dokumente ter sprožite in izvedite pravne postopke za njihovo razveljavitev.
 • če je škodo povzročil vaš gost, ki je prijavljen na turističnemu uradu, ga prosite za izpolnitev in podpis obrazca zavarovalnice ter izjave o nastanku škodnega dogodka.

Prijava škode

Škodo lahko prijavite preko spleta ali po telefonu na številko 080 25 23. Vaše obveznosti ob prijavi škodnega primera so:

 • nemudoma in najkasneje v roku treh dni po tem, ko izveste za zavarovalni primer, ga prijavite Allianzu. Prijava mora vsebovati: opis škodnega dogodka ter opis poškodbe ali opis izginulih predmetov ter njihovo približno vrednost, številka računa za izplačilo (IBAN).
 • Predložite nam vse podatke in dokumentacijo (npr. račune za predmete, ki so izginili), s katerimi razpolagate in so potrebni za ugotovitev vzroka, obsega in višine škode.
 • Priložite fotografije poškodb, če jih imate.

Allianz lahko zahteva tudi druge dokaze, zlasti dokazilo, da ste nastop zavarovalnega primera v vseh primerih, ko to morate storiti, prijavili pristojni policijski upravi.

Če je oškodovana oseba vložila odškodninsko tožbo zoper vas:

 • ste o tožbi dolžni obvestiti Allianz, da vam lahko pomaga,
 • Allianzu prepustite vodenje tožbe.

Kaj narediti v primeru nezgode?

Zavarovanec, ki je zaradi nezgode poškodovan, je dolžan:

 1. takoj prijaviti zdravniku oziroma poklicati zdravnika zaradi pregleda in nudenja potrebne pomoči ter takoj ukrepati zaradi zdravljenja in upoštevati zdravniške nasvete ter navodila glede na način zdravljenja;
 2. pisno obvestiti zavarovalnico o nastopu zavarovalnega primera najkasneje v roku treh dni, odkar je to spoznal;
 3. v prijavi o nezgodi dati zavarovalnici vsa potrebna poročila in podatke.

Kako prijaviti različne zavarovalne primere?

Če je zaradi posledic nezgode zavarovanec umrl, je upravičenec dolžan vložiti prijavo, polico in dokaz, da je smrt nastopila zaradi nezgode. Če oseba, ki nastopa kot upravičenec, ni kot taka izrecno ali z imenom navedena v zavarovalni pogodbi, mora dokazati pravico do pridobitve zavarovalne vsote.

Če je imela nezgoda za posledico invalidnost, je zavarovanec obvezen vložiti prijavo na obrazcu zavarovalnice, polico, dokaz o okoliščinah nastanka nezgode in medicinsko dokumentacijo (z RTGposnetki) z ugotovljenimi posledicami zaradi določanja končnega odstotka trajne invalidnosti. Končni odstotek invalidnosti določi zavarovalnica po Tabeli za določanje odstotka trajne invalidnosti zaradi nezgode . Ta odstotek se ugotavlja po popolnoma končanem zdravljenju in rehabilitaciji, na podlagi izvidov, pridobljenih s kontrolno diagnostično obdelavo.

Če zavarovanec zaradi nezgode biva v bolnišnici zaradi zdravljenja za posledicami nezgode, je obvezen o tem vložiti izvirnik odpustnice ali izvirnik potrdila na listini bolnišnice, v kateri se je zdravil. Ta odpustnica ali potrdilo mora vsebovati žig in podpis zdravnika, ime in priimek zavarovanca, leto rojstva zavarovanca, matično številko, pod katero je zavarovanec vpisan v bolnišnico, zdravniški izvid s popolno diagnozo, točne podatke, kdaj se je in zaradi česa začelo zdravljenje, dan sprejema v bolnišnico, dan odpusta iz bolnišnice zaradi zdravljenja za posledicami nezgode.

Če je zavarovanec zaradi nezgode začasno nesposoben za delo, je o o tem dolžan vložiti potrdilo zdravnika, ki ga je zdravil. To potrdilo (poročilo) mora vsebovati zdravniški izvid s popolno diagnozo, točne podatke, kdaj se je in zaradi česa začelo zdravljenje in, od katerega do katerega dneva zavarovanec ni bil sposoben opravljati svojega rednega poklica.

Ob škodnem dogodku, za katerega je sklenjeno zavarovanje, vas prosimo, da obvestite Partnerja ali Zavarovalnico najkasneje v roku 7 dni od nastanka škodnega dogodka. Partnerji, njihovi e-naslovi ter Obrazci za prijavo škode so navedeni v tabeli spodaj.

Postopek prijave škode je naslednji:

 • Nastanek škode prijavite z izpolnitvijo in podpisom Obrazca za prijavo škode, ki ga pošljete na elektronski naslov, naveden v tabeli spodaj.
 • Prejeli boste navodila o oddaji naprave v popravilo.
 • Obrazec prijave škode oddate skupaj z napravo pri pooblaščenem proizvajalčevem servisu.
 • Če ni drugih opcij, lahko nastanek škode prijavite tudi Allianz kontaktnemu centru prek brezplačnega telefona 080 25 23, za klic iz tujine (na strošek klicatelja): +386 1 580 94 75, in sicer na delovne dni od 8h do 17h.

Partner

Brezplačni telefon za
klice
iz SLO

Telefon za klice
iz tujine

Elektronski
naslov

Obrazec za
prijavo škode

Big Bang

080 25 30

+ 43 1 52503 67 54

bigbang.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

A1 Slovenija

030 306 030

+ 43 1 52503 64 26

a1.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

iStyle

080 51 01

+ 43 1 52503 64 28

istyle.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

iStore

080 18 99

+ 43 1 52503 64 27

istore.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

Merkur

080 88 90

+ 43 1 52503 68 79

merkur.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

Gambit

080 81 83

+ 43 1 52503 68 97

gambit.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

Mercator Tehnika

080 87 77

+ 43 1 52503 69 68

mercator.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

Lesnina

080 22 28

+ 43 1 52503 63 47

lesnina.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

Telemach

080 60 70

+ 43 1 52503 67 86

telemach.si@allianz-assistance.at

Obrazec za prijavo škode

Zavarovalnica bo odškodnino/zavarovalnino izplačala v EUR. Če se odškodnina/zavarovalnina izplačuje glede na znesek po računu, ki je v tuji valuti, se odškodnina/zavarovalnina izplačuje v EUR. Vrednost EUR se v tem primeru obračuna po srednjem tečaju EUR po tečajni listi Banke Slovenije na dan plačila.
alt

Poiščite potrebne dokumente

alt
Obrazci, zavarovalni pogoji in drugi koristni dokumenti