Več kot 122  milijonov strank po vsem svetu je pripomoglo, da je Allianz ena največjih svetovnih zavarovalnic, investitorjev in ponudnikov asistenčnih storitev.

To nam omogoča, da nudimo strankam vrhunsko zaščito, tako lokalno kakor tudi globalno. Že več kot 130 let pomagamo tistim, ki si upajo narediti korak več.  Razvijamo produkte in storitve, ki navdihujejo in dajejo ljudem pogum, da gredo naprej.

Po desetih letih prisotnosti na slovenskem trgu kot ponudnik zavarovalniških storitev izključno za pravne osebe je leta 2018 prišel čas, da naredimo korak naprej. Po visokih Allianz standardih od 1. 7. 2018 v svojo ponudbo uvajamo nove rešitve in proizvode tako za fizične osebe, kakor tudi za mala in srednja podjetja.

Z vami bomo še naprej gradili ugledno prodajno mrežo z izmenjavanjem znanj in izkušenj, ki temeljijo na dolgi tradiciji skupine Allianz, širitvijo sodelovanja in ustvarjanjem novih rešitev za zaščito naših strank.

Podjetje Allianz je na Hrvaškem prisotno od leta 1999, ko je skupaj s Zagrebško banko prevzelo takratno podjetje Adriatic osiguranje. Nastal je Allianz Zagreb d.d. (danes Allianz Hrvatska d.d.), ki je imel v trenutku prevzema 4,6-odstotni tržni delež. V prihodnjih letih je podjetje Allianz na Hrvaškem iz leta v leto beležilo nenehno rast poslovanja. Rast je bila občutna, celo dvakrat večja v primerjavi s preostalim delom trga. Danes ima podjetje Allianz več kot 13 odstotkov tržnega deleža in zaseda drugo mesto med hrvaškimi zavarovalnicami.

Poleg segmenta zavarovanja se je podjetje Allianz skupaj s svojim strateškim partnerjem Zagrebačko banko leta 2001 aktivno vključilo v pokojninsko reformo. Istega leta je bil ustanovljen AZ obvezni pokojninski sklad, leto kasneje pa še AZ prostovoljni pokojninski skladi, ki sta vsak v svojem segmentu prepričljivo vodilna pokojninska sklada na hrvaškem trgu s približno 40-odstotnim tržnim deležem.

Visoki rasti prihodkov od premij je sledila rast prodajne mreže zastopnikov in novih prodajnih mest. Podjetje Allianz posluje prek petih podružnic oziroma prek 250 prodajnih mest po vsej Hrvaški. Bančno-zavarovalni produkti so na voljo strankam tudi v vseh poslovalnicah Zagrebačke banke.

Kot nadaljevanje uspešnega poslovanja na Hrvaškem sta maja 2009 začela poslovati tudi prva dva investicijska sklada podjetja Allianz, tj. Cash in Portfolio, nato pa leta 2012 še Equity, s katerim se je poslovanje ob zavarovalnih in pokojninskih skladih razširilo na upravljanje premoženja.

Od 1. julija 2018 je podjetje Allianz Hrvatska d.d. prisotno tudi na slovenskem trgu, in sicer s podružnico v Ljubljani. Od 16. 12. 2019 Allianz Zagreb d.d. posluje pod novim imenom Allianz Hrvatska d.d.

Poročila za leto 2022

 

Poročila za leto 2021

 

Poročila za leto 2020

 

Poročila za leto 2019

 

Poročila za leto 2018

 

Poročila za leto 2017

Družbena odgovornost podjetja

Allianz kot zavarovalnica je tesno povezan z zdravimi in trajnostnimi spremembami v družbi in je lahko in mora biti nosilec njegovih pozitivnih sprememb. Našim strankam in celotni skupnosti pomagamo pri soočanju z izzivi, kot so podnebne spremembe in naravne nesreče, socialna vključenost otrok v družbo, osebna varnost in tveganja, povezana z varstvom podatkov, ter druge pomembne spremembe na ravni družbe kot celote. Trajnost je del naše DNK, dolgoročni rezultati pa so vsakodnevni sestavni del našega poslovanja.

Leta 2017 je Allianz prevzel vodilno mesto prestižnega Dow Jones indeksa trajnosti (DJSI), kot ena najbolj trajnostnih zavarovalnic na svetu. Zelo dobri rezultati v smislu trajnosti naredijo podjetje privlačnejše za vlagatelje, privabijo zaposlene, ki pričakujejo večje socialno angažiranje delodajalca in spodbujajo rast trga trajnostnih finančnih produktov.

Več podrobnosti o družbeni odgovornosti družbe Allianz je na voljo v dveh globalnih poročilih za leto 2017.

Javna objava podatkov o izvzemu obveznosti izmenjave zavarovanja, skladno z EMIR (European Market Infrstructure Regulation)

Javna objava v skladu s čl. 14. Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (v nadaljnjem besedilu: EMIR) in čl. 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013

V skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (EMIR), morajo nasprotne stranke zagotoviti izmenjavo zavarovanja v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC. V skladu z 11. čl., 14. odstavkom EMIR ali 20. členom Delegirane uredbe (EU) št. 149/2013, Allianz Hrvatska d.d. Zagreb, Heinzelova 70, DŠ 23759810849, LEI 5493006D8G55YM441622 (v nadaljevanju: Družba) objavlja naslednje podatke:

Družbi je s Sklepom hrvaške agencije za nadzor finančnih storitev (HANFA) z dne 21. julija 2017, razreda: UP / I 974-02 / 17-03 / 01, št.: 326-01-660-662-17-17, odobrena zahteva po izvzemu/oprostitvi obveznosti zagotavljanja izmenjave zavarovanja v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC z drugo nasprotno stranko, ALLIANZ SE, Königstraße 28, München, Nemčija LEI 529900K9B0N5BT694847 (v nadaljevanju: ALLIANZ SE) in v skladu z 11. čl., 6. odstavkom Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov.

Odobritev se nanaša na izpostavljenosti, ki izhajajo iz sporazuma o zaščiti - Hedging Contract for Allanz Equity Incentives (AEI) - sklenjenega med Družbo in ALLIANZ SE, dne 31. 1. 2017.

Odobritev je omejena izključno na naslednje razrede in vrste izvedenih finančnih instrumentov OTC:

  • kapitalske možnosti (eng. "equity options"),
  • sporazume o zamenjavi v zvezi z lastniškimi instrumenti (eng. "equity swaps"),
  • terminske pogodbe v zvezi z lastniškimi instrumenti (eng. "equity forwards"),

nominalne valute in valute poravnave ter razpon največje zapadlosti iz zahteve Družbe št. 23759810849_2017_06_01.

Skupni znesek pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, za katero velja izvzetje znotraj skupine, znaša 10 milijonov EUR.

Zagreb, 27. julij 2017

alt
alt