Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Več kot 85 milijonov zavarovancev po vsem svetu je pripomoglo, da je Allianz ena od največjih svetovnih zavarovalnic, investitorjev in ponudnikov asistenčnih storitev.

To nam omogoča, da nudimo strankam vrhunsko zaščito, tako lokalno kakor tudi globalno. Že 128 let pomagamo tistim, ki si upajo narediti korak več.  Razvijamo produkte in storitve, ki navdihujejo in dajejo ljudem pogum, da gredo naprej.

Po desetih letih prisotnosti na slovenskem trgu kot ponudnik zavarovalniških storitev izključno za pravne osebe je prišel čas, da naredimo korak naprej. Po visokih Allianz standardih od 1. 7. 2018 v svojo ponudbo uvajamo nove rešitve in proizvode tako za fizične osebe, kakor tudi za mala in srednja podjetja.

Z vami bomo še naprej gradili ugledno prodajno mrežo z izmenjavanjem znanj in izkušenj, ki temeljijo na dolgi tradiciji skupine Allianz, širitvijo sodelovanja in ustvarjanjem novih rešitev za zaščito naših strank.

Podjetje Allianz je na Hrvaškem prisotno od leta 1999, ko je skupaj s Zagrebško banko prevzelo takratno podjetje Adriatic osiguranje. Nastal je Allianz Zagreb d.d. (danes Allianz Hrvatska d.d.), ki je imel v trenutku prevzema 4,6-odstotni tržni delež. V prihodnjih letih je podjetje Allianz na Hrvaškem iz leta v leto beležilo nenehno rast poslovanja. Rast je bila občutna, celo dvakrat večja v primerjavi s preostalim delom trga. Danes ima podjetje Allianz več kot 13 odstotkov tržnega deleža in zaseda drugo mesto med hrvaškimi zavarovalnicami.

Poleg segmenta zavarovanja se je podjetje Allianz skupaj s svojim strateškim partnerjem Zagrebačko banko leta 2001 aktivno vključilo v pokojninsko reformo. Istega leta je bil ustanovljen AZ obvezni pokojninski sklad, leto kasneje pa še AZ prostovoljni pokojninski skladi, ki sta vsak v svojem segmentu prepričljivo vodilna pokojninska sklada na hrvaškem trgu s približno 40-odstotnim tržnim deležem.

Visoki rasti prihodkov od premij je sledila rast prodajne mreže zastopnikov in novih prodajnih mest. Podjetje Allianz posluje prek petih podružnic oziroma prek 250 prodajnih mest po vsej Hrvaški. Bančno-zavarovalni produkti so na voljo strankam tudi v vseh poslovalnicah Zagrebačke banke.

Kot nadaljevanje uspešnega poslovanja na Hrvaškem sta maja 2009 začela poslovati tudi prva dva investicijska sklada podjetja Allianz, tj. Cash in Portfolio, nato pa leta 2012 še Equity, s katerim se je poslovanje ob zavarovalnih in pokojninskih skladih razširilo na upravljanje premoženja.

Od 1. julija 2018 je podjetje Allianz Hrvatska d.d. prisotno tudi na slovenskem trgu, in sicer s podružnico v Ljubljani. Od 16. 12. 2019 Allianz Zagreb d.d. posluje pod novim imenom Allianz Hrvatska d.d.

alt
alt