Koliko so vredne sanje, če si jih ne upaš živeti?

3 zavarovalni paketi, vsak z višjim kritjem.
Moj dom je zavarovanje za vas, ne glede na obseg zaščite, ki vas zanima, in je primeren, če želite zavarovati svojo hišo ali stanovanja ali gospodinjske predmete.

Povlecite za ogled več

paket
paket
paket
Požar in požarne nevarnosti
Naravne nesreče
Pomoč na domu
Zasebna odgovornost
Stroški, nastali zaradi zavarovane nevarnosti
Izliv vode
Lom stekla
Tatvina
Vandalizem
Prenapetost
Potres (dopolnilno kritje)
opcijsko
opcijsko
opcijsko

Allianz zavarovanje Moj dom – hitra in enostavna prijava škode!

man with tablet in front of house
Enostavno zavarujte dom in gospodinjske predmete
house with fire and flooding
Zaščitite se v primeru nepredvidenih dogodkov
men shaking hands
V primeru, če bi se z vašim domom ali imetjem kaj zgodilo, lahko računate na nas

Želite prijaviti škodo?

ekomi

Allianz globalna ocena zadovoljstva strank

4.3/5

2463 Ocene

To je povedala stranka o nas

Zadovoljstvo z obdelavo škode

Pogosto zastavljena vprašanja za Moj dom (FAQ)

Zavarujete lahko:

 • gradbeni objekt (hiša ali stanovanje)
 • in/ali predmete v gospodinjstvu.
Gradbeni objekti so hiše ali stanovanja, namenjeni izključno stanovanjskim namenom, ter pomožni objekti in prostori. Zavarujejo se lahko gradbeni objekti iz masivne ali slabe gradbene kategorije!
Predmeti v gospodinjstvu so premične stvari v vaši lastnini, kot zavarovanca, in/ali drugih oseb, ki živijo v lastnini.

Na ravni zavarovalnega paketa se lahko dogovorite za vaše sodelovanje v škodi (odbitna franšiza) v višini 300 EUR.

V tem primeru se zavarovalnina določi na način, da se zmanjša za znesek pogodbene udeležbe pri škodi.

Zavarovalnica v primeru škode, ki je po znesku nižja od pogodbenega zneska franšize, ne izplača nadomestila; če pa je znesek škode višji od zneska franšize, je nadomestilo enako znesku škode, ki je zmanjšan za pogodbeni znesek franšize.

Pogodbena franšiza bo veljala za vsa kritja, razen:

 • pomoč v hiši,
 • zavarovanje odgovornosti zasebnika,
 • zavarovanje loma stekla.

Sodelovanje zavarovanca v škodi je obvezno pri dopolnilnem potresnem zavarovanju in vedno znaša 10 % od škode (najmanj 400 EUR in največ 5.500 EUR).

Zavarovalna pogodba se lahko sklene kot:

 • kratkoročna – za obdobje 1 leta,
 • permanentna – rok trajanja zavarovanja ni določen s pogodbo. Od pogodbe lahko odstopite z dnem zapadlosti premije, le da nas morate o tem pisno obvestiti najkasneje 3 mesece pred zapadlostjo premije,
 • večletna – če je zavarovanje sklenjeno za obdobje, daljše od 3 let. Po preteku tega časa lahko od pogodbe odstopite s tem, da nam to pisno sporočite. Odpovedni rok je v tem primeru 6 mesecev.

Takoj pokličite asistenco, če potrebujete pomoč vodoinštalaterja, ključavničarja, mizarja, izvajalca ukrepov za deratizacijo in dezinsekcijo, izvajalca za popravila gospodinjskih naprav ali električarja. Dostopni so 24 ur dnevno, 7 dni v tednu.

Kontaktna številka: 080 26 56

Informacije, ki jih bo potreboval agent v primeru vašega klica:

 • ime in priimek, telefonsko številko,
 • mesto zavarovanja, navedeno na zavarovalni polici,
 • kratek opis dogodka in vrsto pomoči, ki jo pričakujete.

Obvestili vas bomo o nadaljnjih korakih in vas vodili skozi postopek.

Potrebujete pomoč?

Ponujamo vam prilagojene rešitve za individualne potrebe, da vam zagotovimo najboljše možno zavarovanje za vaš primer.
alt

Poiščite potrebne dokumente

alt
Obrazci, zavarovalni pogoji in drugi koristni dokumenti