Ljubljana, 22. november 2023

 

 • Allianz je že peto leto zapored najboljša svetovna zavarovalnica po Interbrandovi lestvici najboljših svetovnih blagovnih znamk.
 • Vrednost blagovne znamke Allianz se je v enem letu povečala za 11,5 % na 20,85 milijarde USD. 

Po Interbrandovi prestižni lestvici svetovnih blagovnih znamk je zavarovalnica Allianz že peto leto zapored razglašena za najboljšo zavarovalnico na svetu.

 • Kljub zahtevnim poslovnim razmeram je Allianz presegel mejo 20 milijard USD in se povzpel za tri mesta na lestvici najhitreje rastočih blagovnih znamk na svetu; trenutno je na 31. mestu. Z dvomestno rastjo v višini 11,5 % je vrednost blagovne znamke Allianz narasla na 20,85 milijarde USD, kar je 2,15 milijarde USD več kot v letu 2022.
 •  
 • Z višjimi prihodki in visokimi stopnjami dobička za uspehom in rastjo Allianza stoji več kot 159.000 zaposlenih, 116.000 agentov in 100.000 posrednikov, ki zagotavljajo najvišjo raven storitev in inovativne zavarovalniške produkte za zagotavljanje prihodnosti strankam. Allianz trenutno gradi zaupanje 122 milijonov strank na 70 trgih po vsem svetu in dosega odlične rezultate, ki presegajo neposredno konkurenco in industrijske standarde, ko gre za rast.
 •  
 • Poleg skrbi za stranke, sodelavce in vlagatelje je priznana tudi Allianzova predanost ljudem po vsem svetu. Vključuje programe za pomoč otrokom, ki so jih prizadele nesreče, finančno opismenjevanje ter programe za športnike in navijače v pripravah na olimpijske in paralimpijske igre leta 2024 v Parizu.
 •  
 • »Kljub številnim tržnim in globalnim izzivom, s katerimi se srečujemo kot zavarovalništvo, smo lahko izjemno ponosni na moč naše blagovne znamke, ki nenehno raste. Naša osredotočenost na stranke, inovativnost na zavarovalniškem trgu in jasna strategija rasti so najbolj zaslužni za naš uspeh, partnerstva, ki nas delajo najboljše, pa bomo krepili tudi v prihodnje ter razvijali produkte in storitve, ki našim strankam zagotavljajo varno prihodnost,« je povedal Dean Klemente Maletić, direktor sektorja upravljanja trga Allianz Hrvatska.
 •  
 • Interbrand je pionir koncepta vrednotenja blagovnih znamk od leta 1988. Kot prvo podjetje, ki je certificiralo svojo metodologijo po standardu ISO 10668 (pogoji za denarno vrednotenje blagovnih znamk), je tako odigralo ključno vlogo pri razvoju samega standarda. Od leta 2000 sta vsako leto objavljena lestvica in poročilo o najboljših svetovnih blagovnih znamkah in gre za eno najbolj priznanih lestvic v upravljanju blagovnih znamk.

 • Za popoln seznam sto najboljših blagovnih znamk obiščite https://interbrand.com/best-global-brands/, za poročilo s celovito analizo pa https://interbrand.com/best-brands/.
 •  
 • O družbi Allianz
 • Skupina Allianz je ena od vodilnih svetovnih zavarovalnic in upravljavcev premoženja, ki ima več kot sto milijonov[1] malih in velikih strank v več kot 70 državah. Strankam družbe Allianz je na voljo široka paleta zavarovalniških storitev za osebno zavarovanje in zavarovanje podjetij, storitve pa zajemajo življenjsko in zdravstveno zavarovanje, premoženjsko zavarovanje in storitve pomoči pri kreditnem zavarovanju ter zavarovanje globalnega poslovanja. Allianz je eden od vodilnih svetovnih investitorjev, ki v imenu svojih zavarovancev upravlja znesek, večji od 793 milijard evrov. Poleg tega naša upravljavca premoženja PIMCO in Allianz Global Investors upravljata premoženje tretjih oseb v višini skoraj 1,8 bilijona evrov. Zahvaljujoč našim naložbenim odločitvam in temu, da smo v svoje poslovanje sistematično uvedli okoljska in družbena merila, smo ena od vodilnih zavarovalnic glede na indeks trajnostnega razvoja Dow Jones. Leta 2020 je več kot 150.000 zaposlenih za skupino ustvarilo skupni prihodek v znesku 140 milijard evrov, dobiček iz rednega delovanja pa je znašal 10,8 milijarde evrov.
 •  
 • Kot vedno, tudi za te ocene velja spodaj navedena izjava o odrekanju odgovornosti.
 •  
 • Opozorilo glede izjav o prihodnosti
 • Ta dokument vključuje izjave o prihodnjih pričakovanjih, ki temeljijo na trenutnih stališčih in predpostavkah, in lahko vključujejo znana in neznana tveganja ter nepredvidljive dejavnike. Dejanski rezultati, uspešnost ali različni dogodki se lahko precej razlikujejo od tistih, ki so navedeni ali nakazani v takšnih izjavah o prihodnosti.
 •  
 • Takšna odstopanja lahko nastanejo zaradi sprememb dejavnikov, ki vključujejo, vendar niso omejeni na: (i) spremembe splošnih gospodarskih pogojev in konkurenčnosti, zlasti ko gre za osnovno dejavnost in ključne trge skupine Allianz, (ii) uspešnost finančnih trgov (zlasti pri nestabilnosti trga, likvidnosti in kreditnih dogodkih), (iii) neugodnem oglaševanju, regulativnih ukrepih ali sodnih sporih v zvezi s skupino Allianz, drugimi znanimi podjetji in industrijo finančnih storitev na splošno, (iv) pogostost in resnost zavarovanega neugodnega dogodka, ki vključuje naravne nesreče in nastanek škodnih stroškov, (v) stopnjo in trend umrljivosti in obolevnosti, (vi) stopnjo stabilnosti, (vii) obseg kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, predvsem v bančništvu; (viii) višino obrestnih mer, (ix) tečaje valut, predvsem tečaj EUR/USD, (x) spremembe zakonodaje in predpisov, ki vključujejo davčne predpise, (xi) učinek prevzema, ki vključuje povezana vprašanja vključevanja in reorganizacijske ukrepe ter (xii) splošne dejavnike konkurenčnosti, ki veljajo za vsak primer na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali globalni ravni. Marsikatera od teh sprememb se lahko poslabša zaradi terorističnih dejavnosti.
 •  
 • Brez obveznosti posodabljanja
 • Družba Allianz ni dolžna posodabljati nobenih informacij ali izjav o prihodnjih pričakovanjih, ki so na tej spletni strani, razen tistih informacij, za katere je njihovo razkritje predpisano z zakonom.
 •  
 • [1] To vključuje nekonsolidirane subjekte s strankami Allianz.