Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil

Vlada RS je s 17. 3. 2020 z Odlokom začasno prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. 

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega odstavka poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, https://www.gov.si/novice/2020-03-17-prepovedano-izvajanje-tehnicnih-pregledovin-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil/

Skladno z navedenim odlokom bo Allianz Slovenija, podružnica jamstvo za vsa avtomobilska zavarovanja, ki v omenjenem obdobju potečejo (vključno z respiro rokom), podaljšala do 16. 5. 2020. Avtomobilska zavarovanja se lahko v tem času sklepajo oziroma podaljšujejo na daljavo – prek e-pošte. Pri vseh zavarovanjih motornih vozil, ki se bodo obnovila v tem obdobju, velja, da je začetek obnove zavarovanja enak datumu poteka oz. skadence predpolice. Takšna sklenitev bo tudi ustrezno programsko podprta.

Navajamo primere, ko polica za avtomobilsko zavarovanje poteče pred oziroma po veljavnosti odloka:

  • Polica je potekla pred začetkom odloka, na primer 16. 3. 2020: Jamstvo police se podaljša do 16. 4. 2020, k čemur se nato doda še 30-dnevni respiro rok. Z upoštevanjem respiro roka mora zavarovalec zavarovanje obnoviti do 16. 5. 2020 s pričetkom kritja 16. 3. 2020.
  • Polica, z upoštevanjem 30-dnevnega respiro roka, je potekla pred začetkom odloka, na primer 16. 3. 2020: Zavarovalna polica (vključno s 30-dnevnim respiro rokom) je potekla 16. 3. 2020 in polica nima več jamstva. Zavarovanje za to vozilo se sklene kot novo zavarovanje, datum začetka kritja pa je na datum sklenitve zavarovanja.
  • Polica poteče po začetku odloka, na primer 17. 3. 2020: Jamstvo police se podaljša do 16. 4. 2020, k čemur se nato doda še 30-dnevni respiro rok. Z upoštevanjem respiro roka, mora zavarovalec zavarovanje obnoviti do 16. 5. 2020 s pričetkom kritja 17. 3. 2020.