Podaljšana začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil

Vlada RS je 15. aprila 2020 z odlokom podaljšala obdobje trajanja začasne prepovedi izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delom v tahografskih delavnicah do 17. maja 2020. 

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, ki jim zaradi prepovedi  poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 17. maja 2020, se podaljša do 17. junija 2020.

Vir: Uradni list RS, št. 52/2020 z dne 15. 4. 2020