V skladu s svojimi potrebami in pričakovanji izberite idealen obseg zaščite podjetja in vso svojo energijo usmerite v posel.

Povlecite za ogled več

paket
paket
paket
paket
Požar in druge nevarnosti
Naravne nesreče (razen potresa)
Obratovalni zastoj
Osnovna odgovornost
Zavarovani stroški
Osnovna asistenca
Izliv vode
Lom stekla
Vlomna tatvina
Vandalizem
Strojelom in okvara električnih naprav
Razširjena odgovornost
Razširjena asistenca
Potres (dodatno kritje za vse pakete)
Dodatno zavarovanje na izbiro
Dodatno zavarovanje na izbiro
Dodatno zavarovanje na izbiro
Dodatno zavarovanje na izbiro

Allianz Moje podjetje – hitra in enostavna sklenitev police!

man with giant watch
Allianz je partner, ki mu lahko zaupate
man looking at charts
Dodatno zaščitite svoje podjetje pred škodami, ki nastanejo zaradi potresa.
man leaning back
Premijo plačate po dogovorjeni dinamiki

Želite prijaviti škodo?

ekomi

Allianz globalna ocena zadovoljstva strank

4.4/5

2500 Ocene

To je povedala stranka o nas

Zadovoljstvo z obdelavo škode

Pogosto zastavljena vprašanja za Moje podjetje

Ta produkt je idealen za vas, če ste obrtnik, lastnik mikro ali malega podjetja ali se morda ukvarjate s samostojno dejavnostjo. Predpogoj je, da vrednost vašega materialnega premoženja znaša največ 2 milijona EUR, skupni letni prihodek znaša največ 1 milijon EUR in da zaposlujete največ deset zaposlenih.

Zavarujete lahko vso opremo, ki se nahaja na zavarovani lokaciji in se uporablja za opravljanje dejavnosti, ki so navedene na zavarovalni polici. Sem spadajo stroji, aparati/naprave, fiksno vgrajena oprema objekta, orodje, pohištvo, pisarniška oprema ...

Pokritost velja tudi za zaloge v skladiščih in trgovinah, surovine in druge materiale, polizdelke, izdelke v izdelavi, vključno z njihovo embalažo, predmete, prejete v popravilo ali nadaljnjo obdelavo, odpadke, ki jih je mogoče reciklirati, prazno embalažo (npr. steklenice, škatle, vrečke, torbe), blago dobaviteljev in zaloge tujega blaga.

Zavarovanje za primer obratovalnega zastoja nadomesti finančno izgubo zavarovanca zaradi obratovalnega zastoja, ki je posledica delovanja zavarovane nevarnosti na predmet zavarovanja, ki povzroči materialno škodo.

Zavarovanje za primer obratovalnega zastoja velja samo za tiste vrste materialne škode, ki so zavarovane skladno s paketom in kritji, navedenimi na zavarovalni polici.

Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb krije civilnopravno nepogodbeno odgovornost zavarovanca za nastanek škode zaradi smrti, telesne poškodbe ali poslabšanja zdravstvenega stanja ali zaradi poškodovanja ali uničenja lastnine tretje osebe, in sicer škode, ki izhaja iz:

  • vaše registrirane dejavnosti, navedene na polici
  • lastništva, posesti ali določene lastnosti predmetov,
  • pravnega razmerja,
  • ravnanja vaših zaposlenih pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene na zavarovalni polici, pod pogojem, da delodajalec upošteva vse varnostne ukrepe, ki jih predpisujejo zakonodaja in drugi zavezujoči predpisi.

V obseg zavarovanega vira nevarnosti pri opravljanju dejavnosti je zajeta tudi odgovornost zavarovanca, ki izhaja iz uporabe oziroma lastništva, najema ali služnosti zemljišča, zgradb in prostorov, ki se uporabljajo izključno za potrebe zavarovane dejavnosti ali poklica.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti krije nepogodbeno odgovornost zavarovanca za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali poslabšanja zdravstvenega stanja tretjih oseb, ki nastane zaradi uporabe izdelka z napako, ki ga dobavi ali da v promet vaše podjetje ali oseba, ki ste jo za to pooblastili.

To vključuje kateri koli izdelek, ki ste ga dobavili ali dali na trg ali ga je dala na trg oseba, ki ste jo pooblastili vi, vendar ne izpolnjuje varnostnih zahtev, ki jih ima uporabnik pravico pričakovati ob upoštevanju uporabe izdelka in datuma distribucije izdelka.

Vzrok pomanjkljivosti izdelka je lahko njegova zasnova, načrt, izdelava, popravilo, skladiščenje, dobava (tudi neustrezna dobava), navodila za uporabo.

Izdelek se ne šteje za izdelek z napako, če je pozneje proizveden/prodan boljši ali kakovostnejši izdelek.

Kot en zavarovalni primer se šteje tudi več škod, ki so posledica istega vzroka, torej se npr. za en zavarovalni primer šteje tudi več časovno ločenih škod, če jih povzroči ista serija izdelkov, proizvedenih in danih na trg v zavarovalni dobi. Šteje se, da je zavarovalni primer nastal na dan, ko se je pojavila prva škoda v nizu škod.

Potrebujete pomoč?

Ponujamo vam prilagojene rešitve za individualne potrebe, da vam zagotovimo najboljše možno zavarovanje za vaš primer.