Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allianzovo globalno poročilo o zavarovanju 2021: Potolčeni, a ne zlomljeni

  • Ušli smo s črnim očesom: Globalne zavarovalne premije so se v letu 2020 zmanjšale le za 2,1 % oz. 80 milijard EUR.
  • Močno okrevanje: V letu 2021 se pričakuje 5,1-odstotna rast, na čelu z ZDA in Kitajsko.
  • Zlata dvajseta: V naslednjem desetletju naj bi bila rast premij v vseh regijah močnejša kot v preteklem kriznem desetletju in naj bi globalno presegla 5 %.
  • Vodilni v skupini: Vzhodna Evropa je bila leta 2020 regija z najhitrejšo rastjo na svetu, saj so se prihodki od premij povečali za 3,5 odstotka.
  • Trdoživ: Prihodki od zavarovalnih premij se v Sloveniji v letu 2020 v osnovi niso spremenili, kajti povečali so se za 0,6 %.

 

München, 12. maj 2021

Allianz je danes objavil najnovejše »Globalno poročilo o zavarovanju«, ki analizira razvoj zavarovalnih trgov po vsem svetu [1]. V poročilu je navedeno, da je zavarovalniška industrija čas koronakrize preživela razmeroma dobro: v letu 2020 se je globalni prihodek od premij zmanjšal le za 2,1 %. Pri premoženjskih zavarovanjih je bila zabeležena celo majhna, 1,1-odstotna rast, medtem ko so življenjska zavarovanja padla za 4,1 %. Vendarle pa je bil na splošno ta padec precej večji kot leta 2009 (-1,1 %) po finančni krizi. Skupni prihodki od premij so bili tako za približno 80 milijard EUR nižji kot pred krizo in so znašali 3.730 milijard EUR (življenjska zavarovanja: 2.267 milijard EUR ter premoženjska in nezgodna zavarovanja: 1.463 milijard EUR).

V letu 2021 se v zavarovalništvu pričakuje močna rast. Na splošno naj bi se premije na svetovni ravni povečale za 5,1 %. Pričakovano bosta ZDA (+5,3 %) in Kitajska (+13,4 %) verjetno gonilni sili te rasti. Po močnem padcu v prejšnjem letu bo okrevanje v segmentu življenjskega zavarovanja (+5,7 %) nekoliko močnejše kot v segmentu premoženjskega in nezgodnega zavarovanja (+4,2 %). Močna rast naj bi se nadaljevala tudi v naslednjih letih, in sicer zaradi večje osredotočenosti na trajnost in nadaljnjega vzpona razvijajočih se trgov. V naslednjih desetih letih se zdi v svetovnem merilu možna več kot 5-odstotna povprečna rast.

»Zavarovalniška industrija se je med koronakrizo izkazala za trdoživo,« je dejal Ludovic Subran, glavni ekonomist pri Allianzu. »Vendar je bil to relativno lažji del naloge. Kriza je namreč močno povečala zahteve naših deležnikov. To ne nazadnje vpliva tudi na naše stranke, ki imajo zaradi popolne digitalizacije nova pričakovanja glede sodelovanja s strankami. Za našo industrijo to pomeni temeljito preobrazbo, ki se bo odmaknila od logike izdelkov in se usmerila v celovit storitveni pristop, ki se ne osredotoča na finančno nadomestilo, temveč na upravljanje in preprečevanje tveganj. To je edini način, da lahko industrija ustrezno izkoristi povečano potrebo po zaščiti pred tveganji v pokoronskem svetu.«

Vzhodna Evropa je leta 2020 zabeležila najvišjo rast premij na svetu, in sicer 3,5-odstotno rast, ki jo je poganjala zlasti Turčija. K rasti sta prispevali obe poslovni liniji, pri čemer so se prihodki od življenjskih zavarovanj povečali za 4,2 %, prihodki od premoženjskih zavarovanj pa za 3,2 %. Skupni prihodki od premij so dosegli 54,6 milijarde EUR, pri čemer »veliki trije«, tj. Rusija, Poljska in Turčija, predstavljajo dve tretjini regionalnega premijskega sklada. Vendar bo okrevanje bolj umirjeno kot v drugih delih sveta, saj se bo premija v letu 2021 povečala za 5,0 % (življenjska: 4,6 %, premoženjska in nezgodna 5,2 %). Nato pa se pričakuje pospešitev rasti tudi v Vzhodni Evropi, kjer naj bi povprečna rast v naslednjih desetih letih znašala 6,7 % (življenjska: 6,6 %, neživljenjska zavarovanja: 6,7 %), kar je precej več kot v zadnjem desetletju (5,0 %), ki ga je poleg koronakrize zaznamovala tudi kriza evra.

»Življenjsko zavarovanje vzhodnoevropski zavarovalniški industriji povzroča težave,« je dejala Patricia Pelayo Romero, soavtorica poročila. »V zadnjem desetletju je rast na tem področju znašala slaba 2,7 % na leto, kar je manj kot polovica rasti na področju premoženjskih zavarovanj; številni pomembni trgi, kot so Poljska, Češka in Slovaška, so se skrčili. Obdobje po Covidu-19 je edinstvena priložnost, da obrnemo ta trend. Ne zato, ker bi se obrestne mere kmalu spremenile, zagotovo ne, temveč zato, ker imajo gospodinjstva ogromno presežnih prihrankov. Če bo industriji uspelo svoje strokovno znanje o trajnostnih naložbah prenesti v privlačne produkte za stranke, si bo lahko zagotovila delček tega kolača.«

V letu 2020 se je slovenski zavarovalniški trg izognil svetovnemu trendu in se obdržal na gladini, saj se je prihodek od premij povečal za 0,6 %; medtem ko je premija življenjskih zavarovanj zabeležila majhen minus v višini 0,4 %, pa je premija premoženjskih in nezgodnih zavarovanj dosegla majhen plus v višini 1,2 %. Pričakuje se, da bodo prihodki od premij v letu 2021 ostali skoraj nespremenjeni in se bodo povečali le za slaba 0,5 %. Ta razvoj pa skriva različne tirnice: medtem ko poslovanje s premoženjskim zavarovanjem nekako okreva (+2,5 %), se bodo premije življenjskih zavarovanj verjetno zmanjšale za 2,5 %. V naslednjem desetletju se pričakuje, da bo Slovenija dosegla bolj zdravo rast v višini 3,4 % na leto, ki jo bodo v bolj ali manj enakem deležu spodbujala življenjska zavarovanja in premoženjska ter nezgodna zavarovanja. Kljub temu dolgoročna rast ostaja pod regionalnim povprečjem, saj je Slovenija najbolj zrel trg v regiji: Slovenci v povprečju za zavarovanje porabijo 919 EUR, premije v odstotkih BDP pa znašajo 4,3 % – v primerjavi z regionalnim povprečjem 141 EUR oziroma 1,7 % (2020). Tudi v primerljivi bogati Češki republiki so pripadajoče številke precej nižje (569 EUR oziroma 2,9 %).

Zavarovalne premije premoženjsko-nezgodnega in življenjskega zavarovanja*

 

milijarde evrov

CAGR*

 

2019

2020

2021e

2021–31 (%)

Vzhodna Evropa

53

55

57

6.7

Slovenija

1.9

1.9

1.9

3.4

Zahodna Evropa

1119

1062

1075

3.0

Severna Amerika

1223

1194

1254

4.1

Japonska

332

307

313

1.3

Azija (brez Japonske)

913

939

1037

8.6

Preostali deli sveta

171

173

184

7.2

Svet

3810

3730

3920

5.2

*Sestavljena letna stopnja rasti

 

Največji zavarovalniški trgi po prihodkih od zavarovalnih premij (življenjska in premoženjsko-nezgodna zavarovanja) v letu 2031*

 

Trg

Premije v milijardah evrov

1

ZDA (1)

1.720

2

Kitajska (2)

1.320

3

Združeno kraljestvo (4)

396

4

Japonska (3)

355

5

Indija (11)

277

6

Koreja (7)

265

7

Francija (5)

249

8

Nemčija (6)

233

9

Italija (8)

191

10

Tajvan (10)

154

V oklepajih: uvrstitev v letu 2020

*na podlagi menjalnih tečajev za leto 2020

 

Interaktivni »Allianzov globalni zavarovalniški zemljevid« je na voljo na naši domači spletni stran:https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map/

Raziskavo lahko najdete tukaj na naši domači spletni strani

 

Za dodatne informacije se obrnite na:

dr. Lorenz Weimann, tel. +49 89 3800-16891, e-pošta: lorenz.weiman@allianz.com

 

O Allianzu

Družba Allianz Group je ena od vodilnih svetovnih zavarovalnic in upravljavcev premoženja z več kot 100 milijoni [2]  zasebnih in poslovnih strank v več kot 70 državah. Stranke družbe Allianz lahko koristijo široko paleto osebnih in podjetniških zavarovalnih storitev, od premoženjskega, življenjskega in zdravstvenega zavarovanja do asistenčnih storitev, kreditnega zavarovanja in globalnega poslovnega zavarovanja. Družba Allianz je eden največjih svetovnih vlagateljev, ki v imenu svojih zavarovalnih strank upravlja približno 790 milijard evrov. Poleg tega naša upravljavca premoženja PIMCO in Allianz Global Investors upravljata 1,7 bilijona evrov premoženja tretjih oseb. Zahvaljujoč našemu sistematičnemu vključevanju ekoloških in družbenih meril v naše poslovne procese in naložbene odločitve smo po indeksu trajnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) med vodilnimi v zavarovalniški panogi. Leta 2020 je več kot 150.000 zaposlenih doseglo skupne prihodke v višini 140 milijard evrov in dobiček iz poslovanja skupine v višini 10,8 milijarde evrov.

Za te ocene kot vedno velja spodnja izjava o omejitvi odgovornosti.

Opozorilo v zvezi z izjavami o prihodnosti

Ta dokument vsebuje izjave o prihodnosti, kot so obeti ali pričakovanja, ki temeljijo na trenutnih stališčih in predpostavkah vodstva ter so predmet znanih in neznanih tveganj ter negotovosti. Dejanski rezultati, uspešnost poslovanja ali dogodki se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v takšnih izjavah o prihodnosti. Do odstopanj lahko pride zaradi sprememb dejavnikov, ki med drugim vključujejo naslednje: (i) splošne gospodarske in konkurenčne razmere v osnovni dejavnosti in na ključnih trgih družbe Allianz Group, (ii) uspešnost finančnih trgov (zlasti nestanovitnost trga, likvidnost in kreditni dogodki), (iii) pogostost in resnost zavarovanih škodnih dogodkov, vključno s tistimi, ki so posledica naravnih nesreč, in razvoj stroškov škode, (iv) stopnje in trende umrljivosti ter obolevnosti, (v) stopnje vztrajnosti, (vi) zlasti na področju bančnega poslovanja, obseg kreditnih neplačil, (vii) stopnje obrestnih mer, (viii) menjalne tečaje, predvsem menjalni tečaj EUR/USD, (ix) spremembe zakonov in predpisov, vključno z davčnimi predpisi, (x) vpliv prevzemov, vključno s povezanimi vprašanji integracije in reorganizacijskimi ukrepi, ter (xi) splošne konkurenčne pogoje, ki v vsakem posameznem primeru veljajo na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali svetovni ravni. Številne od teh sprememb lahko poslabšajo teroristične dejavnosti.

Ni obveznosti posodabljanja

Družba Allianz Group ne prevzema obveznosti, da bo posodabljala kakršne koli informacije ali izjave o prihodnosti, razen informacij, ki jih moramo razkriti po zakonu.

Opomba o zasebnosti

Družba Allianz SE je zavezana k varovanju vaših osebnih podatkov. Več informacij najdete v naši izjavi o zasebnosti.

 

[1] Vse številke temeljijo na menjalnih tečajih iz leta 2020. Segment življenjskih zavarovanj ne vključuje zdravstvenih zavarovanj.

[2] Vključno z nekonsolidiranimi subjekti s strankami družbe Allianz.