Družba Allianz je objavila drugo izdajo svojega Globalnega poročila o pokojninah, v katerem je analizirala 75 pokojninskih sistemov po vsem svetu z uporabo lastnega indeksa pokojnin (Allianz Pension Index – API).
  • Staranje družbe se nadaljuje z nezmanjšano hitrostjo – navkljub covidu-19.
  • Pokojninski sistemi po vsem svetu spominjajo na veliko gradbišče brez obetov, da bodo dela kdaj končana – samo nekaj držav je pripravljenih na prihajajoče demografske spremembe.
  • Ponovno ovrednotenje dela v družbi predstavlja ključno prilagoditev za pokojninski sistem prihodnosti.
  • Slovenski pokojninski sistem ima oceno 3,7 – to kaže na močno potrebo po nadaljnjih reformah.

München, 19. april 2023

Družba Allianz je danes objavila drugo izdajo svojega Globalnega poročila o pokojninah, v katerem je analizirala 75 pokojninskih sistemov po vsem svetu z uporabo lastnega indeksa pokojnin (Allianz Pension Index – API). Indeks je sestavljen iz treh stebrov: analize osnovnih demografskih in fiskalnih pogojev, kot tudi določitve vzdržnosti (npr. financiranje in doba plačevanja prispevkov) in ustreznosti (npr. stopnja razpršenosti in ravni pokojnin) pokojninskega sistema. Skupno je upoštevanih 40 parametrov, ki imajo vrednosti od 1 (zelo dobro) do 7 (zelo slabo). V tehtani vsoti vseh parametrov je ocena zadevnega sistema združena v eno skupno oceno.

Trend staranja družbe se pospešeno nadaljuje

Pandemija korone je v mnogih državah povzročila upad pričakovane življenjske dobe, v nekaterih pa so zabeležili tudi (majhen) porast rojstev. Vendar je to le kratkotrajna prekinitev nezmanjšanega in pospešenega trenda staranja družbe, ki je razviden iz svetovnega koeficienta starostne odvisnosti[1]: do leta 2050 naj bi se z današnjih 15,1 % dvignil na 26,3 %; leta 2019 je bilo napovedano povečanje na »le« 25,3 %. »Najnovejši podatki iz Kitajske, Koreje ali Italije npr. kažejo na pospešitev demografskih sprememb,« pravi Michaela Grim, soavtorica poročila. »Kljub vsem prizadevanjem družinske politike se zlasti rodnost razvija slabše od predvidevanj. Vendar tarnanje nič ne pomaga, moramo se soočiti z dejstvi: medgeneracijska pogodba je postala krhka. Še zlasti od mlajših generacij Y in Z se pričakuje, da sami (še) bolj poskrbita za pokojninsko varstvo. Neprijetna resnica je: delati morata dlje, pa tudi varčevati več in na bolj osredotočen način.«

V več državah so reforme neizbežne

Netehtana skupna ocena za vse proučevane pokojninske sisteme znaša 3,6 – kar je komaj zadovoljivo. V primerjavi z našim zadnjim poročilom iz leta 2020 to predstavlja le majhen napredek. Po eni strani to ne preseneča: po covidu-19, vojni in energetski krizi se je fiskalni prostor večine držav še bolj zožil. Po drugi strani pa je to zelo žalostno: potreba po pokojninski reformi je nesporna, vendar retoriki redko sledijo odločna dejanja – dela na gradbišču pokojnin ne napredujejo. Pravzaprav je le nekaj držav – na primer Francija ali Kitajska – z reformami uspelo bistveno izboljšati svoje ocene. Francija je skorajda zgled politične dileme takšnih reform, saj običajno politično ekonomijo postavijo na glavo: Namesto da bi ugodnosti delili danes v zameno za kasnejše dajatve, zahtevajo dajatve danes, da bi se izognili kasnejšim rezom. Redki pokojninski sistemi, ki jim gre danes dobro – zlasti Danska, Nizozemska in Švedska s skupno oceno precej pod 3 (glejte preglednico) –, imajo zato tudi eno skupno lastnost: smernice vzdržnosti so postavili zelo zgodaj, v času, ko je demografska bomba še po tiho tiktakala. Zato lahko služijo kot zgled za mnoge države v razvoju, ki imajo še vedno priložnost, da stabilizirajo svoje pokojninske sisteme. V mnogih drugih državah pa brez bolečih reform skorajda ne bo šlo.

Nov premislek o delu in izobraževanju

Poleg tehničnih podrobnosti, kot so prispevne stopnje in doba plačevanja prispevkov, je za vzdržne in ustrezne pokojninske sisteme potrebna ključna prilagoditev: družbena vrednost dela. »Avtomatizacija, digitalizacija in umetna inteligenca omogočajo univerzalen dostop do izobraževanja in s tem nove pojme dela. Toga delitev med zaposlenostjo in upokojitvijo je danes stvarnost le za peščico privilegiranih. Pokojninski sistem prihodnosti se začne s ponovnim razmislekom o svetu izobraževanja in dela za vse,« pravi Ludovic Subran, glavni ekonomist pri družbi Allianz.

Slovenski pokojninski sistem zahteva reforme

S skupno oceno 3,7 se slovenski pokojninski sistem uvršča v spodnjo sredino. Le majhna tolažba je, da ima večina drugih držav v regiji zelo podobne ocene; nekoliko bolje gre le baltskim državam in Bolgariji. Relativna prednost Slovenije je v ne tako slabi oceni ustreznosti, ki odraža celovito pokritost. Vendar pa njena šibka točka ostajajo demografske napovedi, ki se hitro slabšajo: koeficient starostne odvisnosti naj bi do leta 2050 narasel na 59,0 %, kar je najvišje v regiji. Zato so potrebne nadaljnje reforme s poudarkom, med drugim, na vzdržnosti. Glede na že tako visoke prispevne stopnje bi moralo nadaljnje zvišanje upokojitvene starosti ostati še naprej odprto za pogajanja.

 

Najboljši pokojninski sistemi v svetu s skupno oceno pod 3

Država

Skupna ocena

Osnovni pogoji (ocena)

Vzdržnost (ocena)

Ustreznost (ocena)

Danska

2,2

3,0

2,5

1,4

Nizozemska

2,6

2,9

3,4

1,7

Švedska

2,6

3,1

2,9

2,1

Nova Zelandija

2,8

3,1

3,4

2,1

ZDA

2,9

3,5

2,8

2,6

Tajvan

2,9

4,0

2,8

2,4

Izrael

2,9

2,8

3,5

2,5

Belgija

3,0

3,9

3,0

2,4

 

 

 

 

 

Slovenija

3,7

4,4

4,3

2,8

Poročilo dobite na tej povezavi:  https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/allianz-pension-report-2023.html

Za dodatne informacije se obrnite na:

Lorenz Weimann, Tel. +49 89 3800 16891, e-pošta:  lorenz.weimann@allianz.com

O družbi Allianz

Družba Allianz Group je ena od vodilnih svetovnih zavarovalnic in upravljavcev premoženja z več kot 122 milijoni* zasebnih in poslovnih strank v več kot 70 državah. Stranke družbe Allianz lahko koristijo široko paleto osebnih in podjetniških zavarovalnih storitev od premoženjskega, življenjskega in zdravstvenega zavarovanja do asistenčnih storitev, kreditnega zavarovanja in globalnega poslovnega zavarovanja. Družba Allianz je eden največjih svetovnih vlagateljev, ki v imenu svojih zavarovalnih strank upravlja približno 683 milijard evrov.** Poleg tega naša upravljavca premoženja PIMCO in Allianz Global Investors upravljata približno 1,6 bilijona evrov premoženja tretjih oseb. Zahvaljujoč svojemu sistematičnemu vključevanju ekoloških in družbenih meril v svoje poslovne procese in naložbene odločitve, smo po indeksu trajnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) med vodilnimi v zavarovalniški panogi. Leta 2022 je več kot 159.000 zaposlenih doseglo skupne prihodke v višini 152,7 milijarde evrov in dobiček iz poslovanja skupine v višini 14,2 milijarde evrov.

 

Za te ocene kot vedno velja spodnja izjava o omejitvi odgovornosti.

* vključno z nekonsolidiranimi subjekti med Allianzovimi strankami

** od 31. decembra 2022 dalje

Opozorilo v zvezi z izjavami o prihodnosti

Ta dokument vsebuje izjave o prihodnosti, kot so obeti ali pričakovanja, ki temeljijo na trenutnih stališčih in predpostavkah vodstva ter na katera lahko vplivajo znana in neznana tveganja ter negotovosti. Dejanski rezultati, številke o uspešnosti ali dogodki se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v takšnih vnaprejšnjih izjavah.

Do odstopanj lahko pride zaradi sprememb dejavnikov, ki med drugim vključujejo: (i) splošne gospodarske in konkurenčne razmere v osnovni dejavnosti in na ključnih trgih družbe Allianz, (ii) uspešnost finančnih trgov (zlasti nestanovitnost trga, likvidnost in kreditni dogodki), (iii) negativno publiciteto, regulativne ukrepe ali sodne postopke v zvezi s skupino Allianz, drugimi znanimi podjetji in sektor finančnih storitev na splošno, (iv) pogostost in resnost zavarovanih škodnih dogodkov, vključno s tistimi, ki so posledica naravnih nesreč, in razvoj stroškov škode, (v) stopnje in trende umrljivosti ter obolevnosti, (vi) stopnje vztrajnosti, (vii) obseg kreditnih neplačil, (viii) stopnje obrestnih mer, (ix) menjalne tečaje, predvsem menjalni tečaj EUR/USD, (x) spremembe zakonov in predpisov, vključno z davčnimi predpisi, (xi) vpliv prevzemov, vključno s povezanimi vprašanji integracije in reorganizacijskimi ukrepi, ter (xii) splošne konkurenčne pogoje, ki v vsakem posameznem primeru veljajo na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali svetovni ravni. Številne od teh sprememb lahko poslabšajo teroristične dejavnosti.

Ni obveznosti posodabljanja

Skupina Allianz ne prevzema nobenih obveznosti do posodabljanja kakršnih koli informacij ali izjav za prihodnost, razen tistih, ki jih moramo razkriti v skladu z zakonom.

Drugo

Podatki o čistih sredstvih, finančnem položaju in rezultatskem poslovanju so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Informacije temeljijo na prejšnjih številkah. Končni rezultati za proračunsko leto 2022 bodo objavljeni 3. marca 2023 (objava letnega poročila).

To je prevod nemškega četrtletnega in letnega poročila poslovnih rezultatov skupine Allianz. V primeru odstopanja se uporablja nemški izvirnik.

Opomba o varstvu zasebnih podatkov

Družba Allianz SE je zavezana k varovanju vaših osebnih podatkov. Več informacij najdete v naši izjavi o zasebnosti.

[1] Število ljudi starosti 65 let ali več kot odstotek delovno aktivnega prebivalstva (15 do 64 let).