Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Svet se še naprej vztrajno spreminja in regulatorni pritisk se povečuje za vsa podjetja, vključno s finančnimi institucijami. Živeti svoj namen – we secure your future - pomeni biti odgovorno in transparentno podjetje, ki gradi zaupanje strank in delničarjev. V našem 20. poročilu o trajnosti izveste več o vseh naših pobudah za trajnostno prihodnost. #Sustainability #future.