München, 17. oktober 2023

  • 11. dan motornih vozil Allianz: Družba Allianz pozdravlja akt EU o podatkih, vendar meni, da je potrebna nadaljnja ureditev varne izmenjave podatkov o vozilih.
  • Lastniki vozil bi morali imeti popoln nadzor in neodvisnost pri odločanju, kdo lahko uporablja podatke iz njihovega vozila za določene namene.
  • Allianz poziva, naj se vzpostavi reguliran trg za izmenjavo podatkov in naj proizvajalci vozil zahtevajo poštene cene za zagotavljanje podatkov.
  • Nova uredba lahko okrepi evropsko digitalno gospodarstvo in naredi naše prometne sisteme bolj trajnostne, varnejše in učinkovitejše.
  • Družba Allianz vidi veliko korist za stranke: Akt EU o podatkih omogoča še bolj individualizirane zavarovalne premije, ki temeljijo na osnovi ocene tveganja, izboljšave na področju preprečevanja nesreč in pametnejše upravljanje zahtevkov iz avtomobilskih zavarovanj.
  • Allianzova raziskava, izvedena v petih evropskih državah, kaže na naraščajoče število voznikov avtomobilov, ki so pripravljeni deliti podatke iz vozila z zavarovalnico.

Cilj nove zakonodaje EU je omogočiti uporabnost podatkov iz povezanih vozil v korist lastnikov vozil ter izboljšati varnost v cestnem prometu in omogočiti trajnostne digitalne inovacije.

Akt EU o podatkih je bil glavna tema 11. dneva motornih vozil Allianz 17. oktobra 2023. Strokovnjaki so o novi uredbi razpravljali v Allianzevem centru za tehnologijo (AZT) v Ismaningu.

Premišljena uporaba podatkov o vozilih prispeva k varnejšemu, čistejšemu in pametnejšemu prometnemu sistemu.

Družba Allianz je jasno izrazila mnenje: »Pozdravljamo akt EU o podatkih,« je dejal Klaus-Peter Röhler, član upravnega odbora Allianz SE. »Novi akt se zavzema za uvedbo novosti in konkurenco – to je evropska pobuda za krepitev evropskega digitalnega gospodarstva. Nova uredba EU sledi prepričljivemu načelu: Moja naprava, moji podatki – to zamisel podpiramo.« V skladu z novo zakonodajo bodo uporabniki povezanih avtomobilov lahko v prihodnje od proizvajalca zahtevali, naj podatke, zbrane v vozilu, posreduje tretjim osebam. Akt o podatkih za »lahko dostopne podatke« celo zahteva, da so na voljo v realnem času.

Po besedah Röhlerja bi to lahko privedlo do dejanskih inovacij: »Stranke, ki imajo sklenjeno avtomobilsko zavarovanje, želimo s privlačnimi ponudbami prepričati, naj z nami delijo svoje podatke. Akt EU o podatkih bi tudi drugim družbam in zagonskim podjetjem dal priložnost za inovativnost. S pomočjo milijonov kamer v živo in podatkov o položaju vozil bi lahko rešili problem parkirnih mest v mestnih središčih. To ne bi bilo koristno samo za voznike, prihranilo bi tudi veliko energije ter pripomoglo k zaščiti podnebja in izboljšanju kakovosti zraka. S premišljeno uporabo podatkov o vozilih lahko naš prevozni sistem na splošno naredimo varnejši, čistejši in pametnejši.«

Kako lahko akt EU o podatkih spremeni avtomobilsko zavarovanje

Na podlagi podrobnih podatkov iz vozila bo v prihodnosti mogoče zagotoviti popolnoma nove zavarovalne ponudbe in storitve. »V primeru nesreče bi bilo mogoče avtomatično zabeležiti obseg škode v realnem času z ocenjevanjem podatkov o položaju in podatkov iz senzorjev trka. Allianz bi takoj obvestil službo za vleko, rezerviral najem avtomobila, naročil ustrezne rezervne dele in dogovoril termin v delavnici za našo stranko. V primeru resnih nesreč bi lahko zagotovili tudi medicinsko pomoč,« je dejal Röhler. »V preteklosti je morala stranka obvestiti nas. V prihodnje pa bomo pri kontaktiranju strank proaktivni in jim zagotovili pomoč, ko nas najbolj potrebujejo.«

Röhler je tudi opozoril, da lahko Allianz s pomočjo podatkov o vozilu ponudi najbolj pošteno ceno vsaki stranki. »Pripravimo lahko zavarovalne ponudbe, ki so bistveno bolj prilagojene tveganjem, pri čemer upoštevamo tako voznikov slog vožnje kot tudi opremljenost vozila z varnostnimi sistemi in ali so ti vklopljeni ali izklopljeni. Hkrati se podatki senzorjev in kamer lahko uporabljajo za ustrezno, pravilno in pošteno preiskavo nesreče ter za razjasnitev odgovornosti,« je dejal Röhler.

Podatki, poslani neposredno iz vozila, bodo še posebej pomembni, ko bodo v prihodnosti vozilo upravljali avtonomni sistemi in sistemi na podlagi umetne inteligence. »Vpletene osebe, pa tudi družba, imajo pravico vedeti, ali je nesrečo povzročil človek ali stroj,« pravi Röhler.

Nedavna Allianzova raziskava, izvedena v petih evropskih državah, kaže, da je večina voznikov avtomobilov pripravljena deliti podatke o vozilu s svojo zavarovalnico, če v zameno prejmejo celovito servisno podporo. V Nemčiji je takšnih voznikov 53 odstotkov, v Veliki Britaniji pa celo 61 odstotkov. »To je zelo pomembno sporočilo za nas, na katerega smo lahko ponosni: Naše stranke vedo, da nam lahko zaupajo, saj bomo njihove podatke skrbno obdelali v njihovo največjo korist,« je Röhler komentiral rezultate raziskave.

Prava konkurenca lahko obstaja le, če so cene poštene

Razprave na 11. dnevu motornih vozil so se vrtele tudi okoli vprašanja, kako lahko tretje osebe v praksi dostopajo do podatkov v vozilu. Akt EU o podatkih določa, da je treba »lahko dostopne podatke« prenašati v realnem času – toda kateri podatki so to? In kakšno ceno lahko proizvajalec avtomobila zaračuna za prenos podatkov tretjim osebam? »Prava konkurenca je mogoča le, če proizvajalci vozil zahtevajo poštene cene. V nasprotnem primeru tretje osebe nimajo možnosti za inovacije,« je povedal Röhler.

Manjka pravni okvir za prenos podatkov

Kaj naj posameznik naredi s podatki svojega vozila? Predvsem pa, kako naj dostopa do podatkov in jih posreduje naprej? To lahko deluje le, če ima posameznik v praksi na voljo zelo preprost način za prenos podatkov. »Akt EU o varstvu podatkov ustvarja le pravno podlago za prenos podatkov iz vozila tretjim osebam. Še vedno pa nimamo pravnega okvira, ki bi natančno določal, kako bi bili lahko podatki iz vozila uporabni za vse udeležence na trgu v tehničnem smislu,« pravi Röhler. »Zakonodajalci morajo za to čim prej najti praktično rešitev, sicer rudarjenje zakladnice podatkov v korist strank in vseh udeležencev ne bo mogoče.«

Družba Allianz glede uporabe podatkov o vozilih zahteva naslednje:

1.         Lastnikom vozil je treba zagotoviti popolno preglednost podatkov, zbranih iz njihovega vozila. Vsak lastnik avtomobila mora imeti natančen pregled nad tem, kateri podatki iz njegovega vozila se zbirajo. Poleg tega mora biti razvidno, katere od teh podatkovnih točk je mogoče posredovati tretjim osebam v realnem času.

2.         Da bi lahko lastniki avtomobilov dobro izkoristili novo pridobljeno suverenost nad podatki o svojem vozilu, je potreben standardiziran minimalni nabor podatkov, ki omogoča nove storitve ne glede na proizvajalca avtomobila ter hitro in preprosto izmenjavo podatkov v realnem času prek določenih vmesnikov na željo lastnika.

3.         Družba Allianz poziva k reguliranemu trgu in imenovanju neodvisnega skrbnika podatkov, ki zagotavlja varno izmenjavo podatkov o vozilih. Ta neodvisna institucija mora zagotoviti, da imajo pooblaščene osebe dostop do podatkov.

4.         Da bi vozniki lahko izkoristili številne možne inovacije, potrebujemo poštene cene za prenos podatkov tretjim osebam. Izračun stroškov mora biti mogoč, da se omogoči široka konkurenca.

Vsa gradiva za tisk in posnetek celotnega dogodka ter informacije o aktu EU o podatkih so na voljo na povezavi: https://events.techcast.cloud/de/allianz/11-allianz-autotag-2023-de